Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

boedelvolmacht

16 mei 2006

Vraag nummer: 10318 (oude nummer: 8004)

In onze boedelvolmacht staat oa.: "De gevolmachtigde geeft omtrent de verkoop van het onroerend goed vooraf aan ieder van de volmachtgevers/mede-erfgenamen tijdig aan op welke wijze het onroerend goed te koop zal worden aangeboden, door welke makelaar, voor welke vraagprijs en wat de minimum-verkoopprijs is; de gevolmachtigde zal omtrent de verkoop van het onroerend goed vooraf schriftelijke accoordverklaring van ieder van de volmachtgevers/mede-erfgenamen vragen"

Zijn de mede-erfgenamen verplicht dit te tekenen en zo niet welke argumenten kunnen zij dan hanteren.

Kunnen bij niet tekenen de mede-erfgenamen verplicht worden dit te tekenen?
Met vriendelijke groet,
RWG BoltAntwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De tekst ziet er op zich wel heel evenwichtig uit, dus ik zie wat dat betreft geen problemen. Je moet ook niet de zaak te lamg tegenhouden, dat is voor niemand goed. Aan de andere kant blijft het natuurlijk een stuk vertrouwen dat je afgeeft.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder