Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

BETREFT VOLMACHT VAN EEN EEN FAMILIELID.

16 juli 2012

Vraag nummer: 28660

Mijn broer die ernstig ziek is heeft mij gemachtigd bij de bank.Zodat ik na zijn overlijden alles financieel kan regelen.Nu heb ik vernomen dat de volmacht komt te vervallen zodra iemand overlijd.Is dat waar?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat klopt inderdaad (in beginsel). De volmacht werkt dus (in beginsel) slechts tijdens leven. Na overlijden zou u mogelijk, indien uw broer dat wenst via een door een notaris op te stellen testament, werkzaamheden als executeur kunnen verrichten.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder