Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

schuldbekentenis

12 april 2012

Vraag nummer: 28087

Ik heb een schuldbekentenis getekend in 2002 lening huis de rente 5.8% hier over willen mijn broers nu hebben helaas overleed mijn moeder in 2010 mijn moeder heeft die rente n
ooit willen hebben het was een belasting technies verhaal volgens de notaris was dit handig ni willen zei het wel moet ik nu 30.000 euro in de pot van de erfenis leggen, mondeling was er een afspraak, is niet niet verjaard ? help a.u.b kom er niet meer uit
in het testament staat bij overlijden zijn er geen schulden meer, maar die schuldbekentenis staat er niet letterlijk bij die moet ik dus nog betalen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien er een daadwerkelijk schuldbekentenis is, dan moet die inderdaad ook worden uitgevoerd en terugbetaald. De bepalingen zijn inderdaad van belang en dan met name de gevallen van opeisbaarheid. Is het geen schuldbekentenis maar schenking of kwijtschelding van de schuld, dan zou er schenkbelasting betaald moeten zij/worden. Misschien goed om nog eens na te vragen bij betreffende notaris.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder