codicil


15 januari 2010

Vraag nummer: 13351  (oude nummer: 14809)

Is het nog steeds zo, dat een codicil met de hand geschreven moet worden?
Of mag het in deze "computertijd" ook alleen schriftelijk ondertekend worden?

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, het moet nog steeds zelf geschreven, ondertekend en gedagtekend (datum) zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.