codicil


11 mei 2009

Vraag nummer: 12650  (oude nummer: 12986)

Is er een maximum waarde aan een codicil?
Mag het ook een gebruikte auto zijn?
Moeten er dan alsnog successierechten betaald worden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Maximum waarde is er in beginsel niet, wel de onderwerpen die je kunt regelen. Het is naar mijn weten een verkrijging krachtens erfrecht dus belast met successiebelasting.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.