Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Codicil uitvoeren


7 september 2002

Vraag nummer: 1060  (oude nummer: 1395)

30 mei 2000

Een aantal jaren legde ik voor een dame haar laatste wensen vast in een codicil. De bewuste dame woonde toen nog zelfstandig. Later ging ze bij een dochter wonen. Er zijn daarna veel problemen ontstaan binnen de familie en uiteindelijk hebben de andere kinderen moeder bij haar dochter weggehaald en in een verzorgingstehuis geplaatst. Vandaar is ze naar een verpleeghuis gegaan. Moeder is inmiddels aan het dementeren. De andere kinderen doen er nu alles aan om zich aan het codicil te ontrekken. Ze hebben het verpleeghuis opdracht gegeven om bij overlijden de kennisgeving niet aan de dochter te verstrekken, maar aan één van de andere. De kans is groot dat dan het codicil niet wordt uitgevoerd en dat moeder begraven wordt in een algemeen graf in plaats van aangekochte graf. Dit zou dan geheel in strijd met art 18 van de wet op de lijkbezorging.
Is hier op voorhand wat aan te doen.

Erik Boelkens

Antwoord:

Wed May 31 11:50:32 2000

Geachte heer,

Je kunt nu moeilijk al optreden tegen de overige familie, wanneer het vermoeden bestaat dat zij het codicil niet respecteren. Ik zou er persoonlijk voor kiezen om wanneer deze vrees bestaat, om een testament op te laten maken waar een en ander in staat. Dat is toch net iets sterker en objectiever dan een codicil. Pas op het moment van overlijden zal blijken of men zich er aan houdt of niet.

Als het vermoeden bestaat dat de rest van de familie de betreffende dochter niet zal waarschuwen, zou ik een advocaat of juridisch adviseur ook brieven laten schrijven aan de rest van de familie en het verpleeghuis, waarin wordt gesteld c.q. gesommeerd dat men de de betreffende dochter, waarvan ik aanneem dat zij als executeur-testamentair is benoemd in het codicil, waarschuwt dat - eenvoudig gezegd - de pleuris uitbreekt als zij niet wordt gewaarschuwd en het codicil niet wordt geëerbiedigd. Meer kun je op dit moment niet doen.

Als blijkt dat mevrouw in een algemeen graf wordt begraven, terwijl ze een eigen graf heeft, kan natuurlijk herbegraving worden gevorderd op kosten van de rest van de familie. Hier zijn voorbeelden van rechtszaken van, ook nog recent van enkele maanden geleden.

mr W.G.H.M. van der Putten

31 mei 2000


TIP:
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > notariële vragen

Zoals de vraag: Naar de notaris als iemand is overleden?


Moet iedereen een testament maken?


Of de vraag: Wat is een kindsdeel?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >