Waar kan ik klacht over uitvaartverzorger indienen?


21 februari 2003

Vraag nummer: 2019  (oude nummer: 2406)

Fri, 21 Feb 2003 17:10

Kan ik ergens een klacht indienen bij het in onze ogen slechte werk van de uitvaartverzorger?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De eerste vraag is, of het een uitvaartverzorger in loondienst is. Zo ja, dan kunt u bij zijn baas of bedrijf een klacht indienen.


Als het een zelfstandige ondernemer of een grotere onderneming is, moet u kijken of dit bedrijf is aangesloten bij een branche-organisatie. De uitvaartbranche heeft sinds medio 2002 een onafhankelijke ombudsman. Ik geef u dan in overweging om u met uw klacht te wenden tot de Ombudsman Uitvaartwezen, Postbus 216, 1270 AE Huizen.

Een aantal uitvaartverenigingen heeft een eigen klachtenregeling. Hoe dat precies is georganiseerd en waar u dan terecht kunt, weet ik niet. Maar dat moet die uitvaartverzorger u kunnen vertellen. Men is altijd verplicht om dat desgevraagd te vertellen, als er een klacht is. En zo niet, dan is er een extra klacht.

Als een bedrijf niet bij een branche-organisatie is aangesloten, is er geen klachtenregeling.

Overigens verdient het altijd aanbeveling om eerst te bekijken of de klacht met betrokkene zelf of zijn directe baas besproken kan worden. Wellicht zijn er dan snel(ler) resultaten te boeken, afhankelijk van het soort klacht natuurlijk.

Zie in de rubriek 'Overige onderwerpen' de sub-rubriek 'Vragen over uitvaartondernemers', waar in andere vragen klachtmogelijkheden genoemd zijn.

mr W.G.H.M. van der Putten

21 februari 2003

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >