Uitbesteden door gecertificeerde ondernemingen


30 januari 2008

Vraag nummer: 5173  (oude nummer: 10230)

Vanaf 1 juli 2009 kunnen gecertificeerde uitvaartondernemingen alleen nog taken uitbesteden aan andere gecertificeerde ondernemingen. Geldt dit ook voor uitbesteding van deelopdrachten, zoals ritueelbegeleiding? Voor ritueelbegeleiders is de procedure van certificatie in de praktijk lastig of zelfs onmogelijk (eis van aantal uitvaarten per jaar of personeel in dienst hebben).

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik ben niet bekend met de regels voor certificeren. Ik houd me in deze rubriek alleen bezig met wetgeving en regelgeving van de overheid.

De certificerende instelling zal er waarschijnlijk wel een standpunt over hebben en u daarover kunnen informeren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE