DELA


26 juli 2002

Vraag nummer: 842  (oude nummer: 1167)

Geachte heer v.d. Putten,
Wij zijn een uitvaartonderneming in Deurne en hebben bijna 45 jaar tevens de uitvaarten verzorgd voor DELA. Vanaf 1999 is DELA de uitvaarten zelf gaan regelen en verzorgen, vanwege een nieuw beleid.
Er zijn in die 45 jaar veel uitvaartverzekeringen bij DELA afgesloten, waarbij gezegd werd dat de firma Van Kessel toch de uitvaart mocht verzorgen, zonder dat er extra kosten voor de nabestaanden in rekening werden gebracht.
Wij hebben de afgelopen 3 jaar ondanks alles veel uitvaarten voor DELA verzekerden mogen verzorgen. DELA verstuurt meestal voor de uitvaart heeft plaatsgevonden hierover een brief naar de nabstaanden. DELA vergoedt datgene wat het hen gekost had als ze zelf de uitvaart hadden verzorgd.
Wij zijn de enigste uitvaartonderneming die van die vergoeding de specificaties van DELA ontvangt. Wij kunnen dan ook aantonen dat er veel fouten worden gemaakt, bijna altijd in het nadeel van de nabestaanden. Dit gebeurt natuurlijk niet alleen in Deurne, maar in heel Nederland.
Het betreft ook uitvaarten die DELA zelf heeft verzorgd. Ook hiervan heb ik afrekeningen in mijn bezit, waarvan ik ook kan aantonen dat ze niet correct zijn afgewerkt, ook weer in het nadeel van de nabestaanden.
Wij hebben de afgelopen 3 jaar hierover de Ombudsman, de Consumentenbond, de Minister, de Verzekeringskamer, de NMA en ook De NUVU hiervoor benaderd, maar zonder resultaat. Toen hebben we besloten om een advokaat in te schakelen. We hebben hierover ook andere uitvaartondernemers ingelicht en er zijn er op dit moment 43 die zich bij ons hebben aangesloten.
Toen heb ik de heer F. de Wit, voorzitter van NUVU en voorheen werkzaam voor DELA, gebeld en hem verteld dat er 43 uitvaartondernemers zich hadden aangesloten en na 3 jaar heeft NUVU besloten om zelf ook een gesprek met DELA te vragen. Toen de heer de Wit hierover DELA had benaderd, kreeg hij te horen dat het niet ging, omdat onze advokaat al een brief naar DELA had gestuurd. De heer de Wit was er vanuit gegaan dat we hiermee tijdelijk waren gestopt en vroeg of we dat alsnog wilde doen. Ik heb hem toen gevraagd of ik bij het gesprek aanwezig mocht zijn, maar dat ging niet. Daarom hebben we besloten om verder te gaan met de advokaat en als DELA niet bereid is om door middel van een pesprek met ons tot een oplossing te komen, dan wordt alles, de vergoedingen, de bijbetalingen, de wurgcontracten, de misleidende reclames van DELA en eventueel de corruptie publiekelijk aan de kaak gesteld en daarna gaan we naar de Rechter.
De reden dat ik u dit wil laten weten is omdat u schrijft: Er komt een geheel onafhankelijke ombudsman voor het uitvaartwezen. "ik weet dat men kwaliteit en betrouwheid hoog in het vaandel voert." Mijn menig is dat de heer Morren, voorheen werkzaam als directeur bij DELA, absoluut geen onafhankelijke ombudsman voor velen kan zijn.
Dan heb je ook nog de V.O.U. Ik heb vernomen dat je meer dan 800 uitvaarten per jaar moet verzorgen als je hiervan lid wil worden. Het zijn alleen maar de grote uitvaartondernemingen die zich hierbij kunnen aansluiten, dus ook DELA is lid.
Dan het Platform Uitvaartwezen waarin de heer D. Moll, algemeen directeur van DELA zich heeft gevestigd. Ik vind het onbegrijpelijk dat DELA ongestoord de zelfstandige uitvaartondernemers en de nabestaanden kan benadelen. Kunt u mij vertellen waar we dan nog terecht kunnen voor klachten over DELA?

Antwoord:

Geachte heer,

Het spijt me u te moeten zeggen ook geen pasklaar antwoord te hebben.
Nabestaanden die geconfronteerd worden met fouten in de afrekening, kunnen zich eerst tot DELA wenden en om een correctie vragen. Zou dat niet gebeuren - maar ik denk dat duidelijke fouten altijd worden hersteld - dan kan men zich tot de Ombudsman Uitvaartwezen wenden. Het is dan inderdaad wat vreemd als de zaak behandeld zou worden door een voormalig directeur van DELA, de heer Morren.
Ik ben zelf ook lange tijd bij de totstandkoming van de regeling voor de nieuwe Ombudsman betrokken geweest en ben ook een warm voorstander van het bestaan van zo'n Ombudsman. Mijn betrokkenheid liep evenwel via de organisatie van begraafplaatsen, de LOB. Deze organisatie heeft uiteindelijk in april 2002 besloten om - uiteindelijk - niet mee te doen.
Wat echter begin dit jaar besproken is in de tijd dat de heer Morren als mogelijke Ombudsman in beeld was, is dat een plaatsvervangend Ombudsman, dus niet de heer Morren, de eventuele klachten inzake DELA zou behandelen. Niet omdat getwijfeld wordt aan de integriteit en kunde van de heer Morren - juist op grond van die persoonlijke kwaliteiten is hij voor die functie gevraagd - maar om in ieder geval de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

De LOB heeft het stichtingsbestuur van de Stichting Ombudsman Uitvaartwezen (de 'baas' van de Ombudsman) er al in februari 2002 op gewezen dat er nadelen zitten aan het benoemen van een oudgediende in uitvaartland als Ombudsman, ook al hoeft aan de persoon niet getwijfeld te worden. De LOB had liever een open procedure gezien, met een advertentie in de krant, waarbij men bijvoorbeeld personen als een (gepensioneerd) rechter of advocaat zou kunnen aantrekken. De andere uitvaartorganisaties waren daar echter geen voorstander van en prefereerden iemand met inhoudelijke kennis van uitvaartzaken. Daar is op zich best wat voor te zeggen, maar het kan vragen oproepen hoe het in sommige gevallen zit met onafhankelijkheid. Zoals nu.

Ik verwacht echter dat zal gebeuren wat begin dit jaar is besproken en dat eventuele klachten inzake DELA niet door een oud-DELA-directeur worden behandeld, maar door een plaatsvervanger. Er zijn/komen ook plaatsvervangende Ombudslieden; niet alleen omdat de 'echte' Ombudsman ook wel eens langere tijd met vakantie wil of ziek kan zijn, maar omdat iedere Ombudsman wel eens een zaak kan krijgen waar hij op een andere manier indirect bij betrokken kan zijn, of wanneer dat zo kan lijken, en altijd een echt onafhankelijke persoon een zaak moet bekijken.

mr W.G.H.M. van der Putten

26 juli 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn