Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verhaal kosten sociale uitvaart


14 maart 2011

Vraag nummer: 24581  (oude nummer: 16537)

Is een besluit van B&W om te verhalen, volgens art. 21 Wet op Lijkbezorging, een besluit volgens Awb? (bezwaar en beroep mogelijk?)

Antwoord:

Geachte heer,

Verhaal is niet mogelijk op grond van artikel 21 Wlb, maar van artikel 22 Wlb.

Ik herinner me in het verleden wel rechtszaken over verhaal gezien te hebben, die voor de kantonrechter werden gevoerd. Dan ging het dus over een civiele vordering. Er was dan geen sprake van een besluit als bedoeld in de Awb.

Per 1 januari 2009 is artikel 22 Wlb gewijzigd en is toegevoegd: "Paragraaf 6.5 van de Wet werk en bijstand is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing".
Wat dit betekent voor de wijze van verhaal, kan ik u niet zeggen. Ik heb me er nooit eerder in verdiept en de Wet werk en bijstand ken ik ook onvoldoende.
Waarschijnlijk zijn uw collega's van de Sociale dienst er wel mee bekend. En anders adviseer ik u om contact op te nemen met de VNG.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE