Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Sociale gevallen; mag cremeren?


31 maart 2006

Vraag nummer: 4345  (oude nummer: 7773)

Geachte heer,

Mag de gemeente sociale gevallen laten cremeren op grond van de wet op de lijkbezorging ?

Met voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ja, crematie mag, maar niet in alle gevallen. Ook bij "lijkbezorging door de burgemeester", zoals het formeel heet, moet de gemeente zich laten leiden door de wens of de vermoedelijke wens van de overledene. Als de wens bekend is, en cremeren inhoudt, is crematie aan de orde. Ook indien de overledene tot een bevolkingsgroep behoort waar crematie gebruikelijk is, zoals Hindoes, en indien geen andere wens bekend is, ligt crematie in de rede. Als bekend is dat de overledene begraven wilde worden of behoort tot een bevolkingsgroep waardat gebruikelijk is en men dat dus als vermoedelijke wens kan zien, dient men te begraven.

Echter, als geen wens of vermoedelijke wens bekend is, kan het wel verstandig zijn om voorzichtig te zijn en om geen definitieve keuzes te maken, die wijziging van de keuze achteraf onmogelijk maakt. Ik meen dat het daarbij verschil maakt of dat men iemands lijk vindt die solitair leeft, zoals een zwerver of een illegale buitenlander, waarvan geen nabestaanden bekend zijn dan wel niet snel genoeg opgespoord kunnen worden, dan wel of het iemand is wiens familie zich afkeert en weigert de uitvaart te regelen. In het eerste geval moet men naar mijn mening voorzichtiger zijn, omdat er wellicht nog nabestaanden zijn die iemand gaan missen, maar die alleen (nog) niet bekend zijn. In het tweede geval is er geen reden voor grote voorzichtigheid: nabestaanden die iets anders wilden, hebben dan al meteen de kans dat uit te voeren, alleen maken ze er geen gebruik van. Dan gaat hun beurt voorbij. Overigens moet men mijns inziens in het laatste geval van een familie die niets doet, wil of kan, pas na enige tijd optreden, want vaak regelt een familie het uiteindelijk toch wel; ook dient een gemeente altijd te proberen de kosten te verhalen.

Ik richt me nu op de 'eenzame persoon' die overleden is. Indien men iemand begraaft, kan het stoffelijk overschot altijd nog worden opgegraven en elders worden herbegraven of worden gecremeerd, indien zich nog nabestaanden met die wens melden. Andersom niet. Dat vind ik een goed argument om voor begraven te kiezen.
Een ander argument om bij twijfel voor begraven te kiezen, is dat het mijns inziens voor de meeste gemeenten goedkoper is om te begraven dan om te cremeren. Men heeft meestal geen eigen crematorium, zodat men de crematriekosten aan derden kwijt is. Maar men heeft gewoonlijk wel een eigen begraafplaats, zodat men niet aan zichzelf de kosten van een plek in een algemeen graf hoeft te betalen. De kosten van het delven van een graf zijn in de regel lager die die van een crematie.

Vergelijk ook andere vragen in de sub-rubriek 'Uitvaart door gemeente'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE