Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Recht op as na crematie door gemeente


5 januari 2005

Vraag nummer: 3582  (oude nummer: 5303)

op 1-01-05 is mijn zwager overleden
om het verhaal korter te maken gaat het over artikel 3704 crematie dd gemeente zonder afscheid
nu is mijn vraag kunnen we als nabestaande wel aanspraak maken op het as van de overledene.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Nabestaanden kunnen geen aanspraak maken op de as in die zin dat ze kunnen eisen dat er dit of dat mee gebeurt of dat ze er de beschikking over krijgen. Wie dat recht wil hebben, moet zelf voor de crematie zorgen. Dat is het wettelijk systeem.

Maar ik kan me voorstellen dat als een aantal naaste nabestaanden samen het verzoek doen om de as aan hen ter beschikking te stellen, dat de meeste gemeenten dat verzoek wel zullen inwilligen.
Het enige belang van gemeenten is dat er geen onnodige kosten worden gemaakt. Zij zullen normaal gesproken de as waarschijnlijk laten verstrooien. Het kost hen niets extra om de as aan nabestaanden af te staan.

Anderzijds is het denkbaar dat een gemeente het afstaan van de as weigert, omdat zo'n geval een precedent is, waarbij anderen zouden kunnen denken "Dat is mooi, de gemeente regelt en betaalt de crematie en wij krijgen later wat we willen: de as." Gemeenten willen in de regel ontmoedigen dat zij uitvaarten moeten regelen en betalen.

Als een gemeente weigert om de as af te staan, denk ik niet dat daar iets aan te doen is.

Ook denkbaar is dat gemeenten voorzichtig zijn met het afgeven van as aan één nabestaande op diens verzoek, omdat er later andere nabestaanden kunnen komen die weer andere wensen hebben of ook een deel zouden willen hebben. Normaal is bij een crematie de opdrachtgever de persoon die over de as een beslissing neemt. Er is dan nooit een formeel probleem wie waarover mag beslissen. Daar kunnen andere familieleden het niet mee eens zijn, maar daar moeten ze zich dan bij neerleggen.

Als een gemeente een crematie regelt, is de gemeente de opdrachtgever die volgens de wet over de as mag beslissen. Als die de as aan Piet geeft, terwijl Kees en Marie iets anders willen, krijgt de gemeente een hoop gezeur waar ze niet op zit te wachten.
Dan zijn 2 opties voor de gemeente aantrekkelijk: 1) de gemeente laat de as verstrooien en wie dat niet leuk vindt heeft pech; had hij zelf maar de crematie moeten regelen. 2) een verzoek van alle nabestaanden samen over de bestemming van de as, zodat de gemeente niet het risico loopt de ene of andere nabestaande onbedoeld voor te trekken, wat klachten van anderen op kan leveren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE