Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opdracht gegeven maar niet kunnen betalen


18 juni 2008

Vraag nummer: 5507  (oude nummer: 10909)

Indien er al een opdracht tot uitvaart is gegeven en ook ondertekend maar voor de uitvaart blijkt dat de kosten niet betaald kunnen worden door de opdrachtgever, kan de uitvaart dan door de uitvaartondernemer worden afgewenteld op de Wlb ?

Antwoord:

Geachte heer,

U bedoelt dat de gemeente dan op grond van artikel 21 Wlb voor het regelen en de kosten van de uitvaart opdraait? Nee. Uit de wetsgeschiedenis van artikel 18 Wlb blijkt dat degene die begonnen is met het regelen van de uitvaart, dit ook af moet maken. Wie opdracht heeft gegeven, blijft gebonden.
Misschien kan de opdrachtgever aanspraak maken op bijzondere bijstand.

Als de uitvaartondernemer weigert om de uitvaart uit te voeren als zijn betaling niet zeker is gesteld (wat op zich niet onterecht is), en niemand verder iets onderneemt is - uiteindelijk - de gemeente wel degene die maatregelen moet nemen. Ik zou daar als gemeente niet al te snel mee zijn, eerst eens een weekje wachten hoe een en ander zich ontwikkelt. Meestal komt er dan toch wel een oplossing.

Maar als er uiteindelijk niets gebeurt, moet de gemeente wel wat doen. De gemeente is echter niet gebonden aan de overeenkomst van de opdrachtgever met de ondernemer. De gemeente kan eventueel zelf een andere ondernemer inschakelen. Als de eerste ondernemer dan bijvoorbeeld het stoffelijk overschot niet vrij wil geven zonder dat zijn kosten tot dan toe betaald worden door de gemeente, dan zou ik als gemeente gewoon niets doen. Het risico van een niet solvabele opdrachtgever ligt bij de ondernemer.

Als de gemeente in dit geval uiteindelijk actie moet ondernemer, is het ook nog zo dat zij kosten kan verhalen op de opdrachtgever die in gebreke blijft. Ook als deze opdrachtgever niet behoort tot de kinderen van de overledene of anderen waar de gemeente op grond van de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek de kosten op kan verhalen. Door het beginnen met het regelen van de uitvaart heeft deze opdrachtgever zich in een kwetsbare positie geplaatst.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE