Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten verschil begrafenis door gemeente na overname door familie


23 februari 2007

Vraag nummer: 4656  (oude nummer: 8916)

Verleden jaar is een neef overleden. De gemeente Utrecht heeft hem laten begraven voor de prijs van 2241 euro. De familie neven en nichten heeft de begrafenis later van de gemeente overgenomen, maar moet nu een veel hoger bedrag aan de uitvaartondernemer betalen ruim 1000 euro meer terwijl de begrafenis reeds had plaatsgevonden en dus voor dat lagere bedrag is uitgevoerd. Er dreigt nu een rechtzaak, wat is Uw advies?

Antwoord:

Geachte heer,

Op basis van uw summiere verhaal kan ik geen advies geven. Misschien had de gemeente bepaalde prijsafspraken met die onderneming, die derden niet hebben. Sommige gemeenten hebben dat, vanwege het 'volume' uitvaarten dat ze 'in de aanbieding' hebben. Dat is gunstig voor de belastingbetaler.

Ik zou de ondernemer in uw geval met dit feit van het prijsverschil confronteren en een toelichting vragen. Als u die niet accepteert, kunt u wellicht een klacht aanhangig maken bij de Ombudsman uitvaartwezen. Zie elders op de site voor gegevens van de Ombudsman.

Wellicht hebt u helemaal geen enkele verplichting, afhankelijk van het moment waarop en de voorwaarden waaronder u de begrafeniskosten van de gemeente hebt overgenomen. Als u geen erfgenamen bent of afstand doet van de erfenis, hebben neven en nichten juridisch/wettelijk geen enkele plicht ten aanzien van de uitvaart van een neef. Zonder onderliggende afspraken te zien e.d., kan ik er weinig meer over zeggen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE