Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begrafenis van Gemeente (van zoon; moet vader betalen?)


10 november 2008

Vraag nummer: 5853  (oude nummer: 11665)

Geachte heer van der Putten,

Ik ben vader van een dochter en een zoon. mijn vrouw is overleden en ben hertrouwd. Mijn zoon zit dik in de schulden en heeft geen begrafenisverzekering meer. Hij is min of meer een junk, dus de nabestaanden zullen afstand doen van zijn nalatenschap, mocht hij komen te overlijden. Als hij een begrafenis van de gemeente krijgt, moet ik of mijn dochter daar aan meebetalen?

Antwoord:

Geachte heer,

Uzelf en uw dochter zijn wel erfgenamen van uw zoon, als hij zou komen te overlijden. Maar als u afstand doet van de nalatenschap bent u niet aansprakelijk voor enige kosten.
Ook niet van de kosten van de gemeente als die een uitvaart verzorgt en betaalt.
De gemeente kan de kosten alleen op de kinderen en de echtgenoot van de overledene verhalen. En op ouders alleen als het een minderjarig kind betreft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE