Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Onenigheid kosten rouwkaarten en advertentie's

29 november 2002

Vraag nummer: 1711 (oude nummer: 2077)

Mon Mar 4 20:49:20 2002

Na het overlijden van mijn moeder is er onenigheid ontstaan over de betaling van de kosten van de rouwkaarten en advertentie's. Een dochter wil niet mee betalen aan deze kosten. Kan je je hier aan onttrekken of horen deze kosten bij de afwikkeling van een begrafenis?

Antwoord:

Tue Mar 5 11:15:33 2002

Geachte heer of mevrouw,

De kosten van de uitvaart zijn kosten die ten laste van de nalatenschap komen. Als het om extreme kosten of buitenissige activiteiten gaat, worden ze discutabel. Maar rouwkaarten en advertenties zijn dat niet. De erfgenamen kunnen naar redelijkheid met meerderheid van stemmen beslissen dat ze dergelijke uitgaven doen; alle erfgenamen zijn er door gebonden.

Ik ga bij dit soort meningsverschillen altijd maar uit van de vraag: wat zou de rechter beslissen als hem/haar een dergelijk geschil zou worden voorgelegd. En dat is als bovenstaand. Het zou onwerkbaar zijn en onzinnig worden als erfgenamen die Euro 20,- minder uit willen geven aan bloemen op de kist of geen advertentie in krant A maar wel in krant B, mits 3 cm korter, enz. allemaal een verrekening zouden moeten krijgen van uitgaven waar ze het geheel of deels niet mee eens zijn. Een kind dat een slechte relatie met een overleden ouder zou hebben, of gewoon maar op veel geld belust is, zou zich tegen alles kunnen verzetten en zo alle kosten op andere kinderen afwentelen. Dat zou een rechter beslist onacceptabel vinden.

mr W.G.H.M. van der Putten

4 maart 2002

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder