Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Urn in graf bijzetten (kerkhof weigert)

6 mei 2011

Vraag nummer: 24664 (oude nummer: 16693)

Beste heer, mevrouw,

Ik hoop dat u mij namens de famillie Pelster van info kunt voorzien.
Vorig jaar 1 mei 2010 is mijn schoonmoeder overleden. Zij is naar haar wens begraven op het Kerkhof in Deurningen, Overijssel. Nu is de wens van mijn schoonvader, mocht hij komen te overlijden, om gecremeerd te worden. Bij de bespreking vorig jaar rondom de begrafenis kwamen we erachter dat het volgens de toezichthouder van het kerkhof niet mogelijk is om in Deurningen een urn bij in het graf van de partner te laten onderbrengen. Nu waren we tijdens deze begrafenis regelen niet toe aan meer emoties en we hebben besloten om deze kwestie op dat moment te laten rusten.
Nu hebben we echter een grafsteen voor mijn schoonmoeder uitgezocht en komen we weer voor deze kwestie te staan mbt de keuze van de grafsteen.
Wij begrijpen dat een kerkhof regels opstelt en gesteld heeft welke bij het Bisdom zijn aangegeven als geldende voor het betreffende kerkhof.
Echter de tijden veranderen en ook visies en wensen van mensen mbt het overlijden/begraven veranderen. Is het mogelijk dat we een weg bewandelen, wellicht via het Bisdom, om onze contactpersoon van het kerkhof in Deurningen mee te laten denken in wensen van parochianen. Mijn inziens is deze wens een veel voorkomende, aangezien de grafsteen-leverancier nog niet had meegemaakt dat het niet kon.

Ik hoop dat u ons voort kunt helpen.

Vriendelijke groet,
Anoniem

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik adviseer u om de kwestie voor te leggen aan het bestuur van de betreffende parochie. Ik zie geen enkele reden waarom in een gewoon graf geen asbus bijgezet zou kunnen worden.

Als men een dergelijke regel heeft, zou die eerst eens aangetoond moeten worden in een reglement. Een reglement is juridisch pas bindend als het voorafgaand aan de uitgifte van een graf is overgelegd. De vraag is of dat hier het geval is.

Maar stel dat die regel er wel is, is die echt niet meer van deze tijd. Het komt natuurlijk veel vaker voor dat van een echtpaar de een begraven wil worden en de ander liever gecremeerd. Op bijna elke begraafplaats die ik ken, kan dan de asbus ook gewoon in een graf worden bijgezet. Er is geen enkele technische of wettelijke regel die dit verbiedt of bezwaarlijk maakt. Men zou dan de regels aan kunnen passen, lijkt mij.

Als je mensen van de kerk weg wilt jagen, moet je vooral zulke zinloze regels opleggen.
Probeert u er in goed overleg met het bestuur uit te komen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder