Aangifte erfbelasting

Belasting betalen op de totale erfenis

Als iemand op het moment van overlijden in Nederland woonde of de Nederlandse Nationaliteit had en nog niet langer dan tien jaar buiten Nederland woonde, betalen de erfgenamen erfbelasting over hun erfdeel in Nederland. Of de erfgenamen in of Buiten Nederland wonen is hierbij niet van belang.
De totale nalatenschap bestaat uit de bezittingen en de schulden die een overledene achterlaat. Erfgenamen kunnen natuurlijke personen zijn, maar het kunnen ook instellingen zijn die iets krijgen uit de erfenis. U hoeft geen erfbelasting te betalen als uw erfdeel lager is dan de vrijstelling die voor u geldt.

Is er een executeur benoemd in het testament en heeft de executeur ook zijn functie aanvaard? Dan moet deze executeur aangifte erfbelasting doen namens alle erfgenamen.

Is er geen executeur? Dan moeten de erfgenamen zelf aangifte doen. Een erfgenaam kan ook alleen voor zichzelf aangifte doen. Erfgenamen mogen ook een persoon aanwijzen die de aangifte voor hen doet. Deze persoon hoeft zelf geen erfgenaam te zijn.

De persoon die contactpersoon is voor de belastingen ontvangt een uitnodiging om aangifte voor de erfbelasting te doen. De aangifte doet u digitaal, volg hiervoor deze link. Als de belastingdienst inschat dat de erfdelen lager zijn dan de geldende vrijstellingen zult u geen uitnodiging ontvangen om aangifte te doen. Het kan natuurlijk zijn dat de belastingdienst hierbij een onjuiste inschatting maakt. Als het adres van degene die de erfenis afwikkelt niet bekend is kan het ook zijn dat u geen uitnodiging heeft ontvangen.

Wanneer er buitenlandse erfgenamen zijn zonder BSN en/of u om een andere reden geen digitale aangifte kunt doen dan kunt u het beste bellen met de Belastingdienst, afdeling Serviceteam Nabestaanden, op het gratis telefoonnummer 0800-235 83 54.

De erfgenamen of de executeur doen aangifte door de aangifte in te vullen, te ondertekenen en op tijd te verzenden. Er moet aangifte gedaan worden binnen acht maanden na het overlijden.

Overleden in buitenland

Wanneer de overledene niet in Nederland stond ingeschreven moet u het overlijden zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst (kantoor Buitenland, afdeling klantregistratie, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen). Nabestaanden moeten hierbij ook een afschrift van de overlijdensakte meesturen en hun eigen naam en adres vermelden.

Moet u altijd aangifte doen voor de erfbelasting?

Als u een uitnodiging voor aangifte erfbelasting van de belastingdienst heeft ontvangen dan bent u verplicht om de aangifte in te dienen. Erft u meer dan de vrijstelling die voor u geldt dan bent u verplicht aangifte te doen. Bij twijfel kunt u beter wel een aangifte indienen. U kunt tevens voor de aangifte uitstel aanvragen. De aangifte moet normaal gesproken binnen acht maanden na het overlijden bij de belastingdienst binnen zijn.

Uitstel aanvragen

Wilt u uitstel aanvragen dan is dat mogelijk. De belastingdienst rekent dan heffingsrente over de erfbelasting vanaf acht maanden na het overlijden. Wilt u veel heffingsrente voorkomen dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen bij de belastingdienst. Download hier het formulier voor aanvraag uitstel of een voorlopige aanslag.

TIP: De Belastingdienst heeft een aparte site om nabestaanden te helpen met fiscale zaken na overlijden. Kijk hier voor de site van de Belastingdienst.

Altijd aangifte erfbelasting doen?
Reportage door: Uitvaart
Meer reportages

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >