Het goede doel als erfgenaam

Stichtingen, verenigingen en andere rechtspersonen als erfgenaam

Natuurlijke personen kunnen volgens de wet erfgenaam zijn of in een testament zijn benoemd.
Ook rechtspersonen kunnen als erfgenaam benoemd worden, bijvoorbeeld een Stichting of een Vereniging. Goede doelen worden ook vaak tot erfgenaam benoemd. Een goed doel kan ook een legaat ontvangen.

Goede doelen hebben meestal in hun statuten staan dat nalatenschappen die zij krijgen alleen beneficiair aanvaard mogen worden.
Ook hebben goede doelen vaak een protocol dat zij nauwkeurig wensen te volgen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Een executeur doet er verstandig aan daar rekening mee te houden.

Erfbelasting

De erfenis van goede doelen is, als zij de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of een SBBI (Sociaal Belang Beogende Instelling) status hebben, vrijgesteld van erfbelasting.

Moet iedereen een testament opmaken?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages
Vind een onderneming:

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >