Legaten

Nalating van een bepaald goed of som geld aan één persoon

Een legaat is een bepaald goed of een bepaalde som geld die wordt nagelaten aan een bepaalde persoon. De persoon die iets gelegateerd krijgt noemt men de legataris.

Een legaat kan in een handgeschreven, gedateerd en ondertekend codicil worden nagelaten(dit kan alleen bij bepaalde inboedel-of persoonlijke goederen), maar als het geldsom of onroerende zaak betreft moet het in het testament worden genoemd.

De legataris

Er is een verschil tussen een erfgenaam en een legataris. Een legaat wordt, indien aanwezig, eerst aan de legataris gelegateerd. Vervolgens erven de erfgenamen het restant van de erfenis.

Een goed doel kan ook een legaat ontvangen. Een legaat kan ook geweigerd worden, dit heeft geen gevolgen voor de legataris. Een legataris is geen erfgenaam en daarom ook nooit verantwoordelijk voor de schulden van de nalatenschap. Zijn er niet voldoende middelen (of is het voorwerp van het legaat niet meer aanwezig) dan krijgt de legataris niet zijn (gehele) legaat.

Let op: Als er bestaande schulden zijn op het moment van overlijden gaan deze schulden voor op het legaat.

Wat moet je doen als je geen erfgenaam wilt zijn?
Reportage door: Uitvaart
Meer reportages
Moet iedereen een testament opmaken?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >