De legitimaris

Recht op een kindsdeel

Een kind heeft recht op een minimaal erfdeel van de helft van zijn normale erfdeel. Deze helft noemen we de “legitieme portie” of kindsdeel. De persoon die recht op een kindsdeel heeft wordt legitimaris genoemd.

Een kind kan onterfd worden, maar wel zijn legitieme portie opeisen. Deze legitieme portie kan alleen uit geld bestaan. Het onterfde kind wordt geen erfgenaam, ook niet als het een beroep doet op zijn legitieme deel en het kind heeft geen recht op bepaalde goederen.

Let op: Als een kind is onterfd en een beroep op zijn legitieme deel wilt doen, moet het kind zelf, binnen vijf jaar na het overlijden, actie ondernemen. Het kind kan zich ook neerleggen bij de keuze van zijn ouder en niets ondernemen. Het kan ook zijn dat het kind niets onderneemt omdat het simpelweg niet op de hoogte is van het overlijden van zijn ouder. (Dit kan voorkomen in de situatie dat er weinig contact was met de ouder, omdat het kind geen erfgenaam is is niemand verplicht het kind van het overlijden op de hoogte te stellen.)

Hoe doet een kind beroep op zijn legitieme portie?

Iemand die recht op een legitieme portie heeft noemt men “legitimaris”. De legitimaris heeft recht op inzage in alle stukken die nodig zijn voor berekening van het kindsdeel. De executeur of de erfgenamen zijn verplicht u alle nodige informatie te verstrekken. Als u geen medewerking krijgt van hen dan kunt u advies inwinnen bij een erfrechtadvocaat of contact opnemen naar het juridisch loket of de raad van de rechtsbijstand.

Wat is een kindsdeel?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages
Wanneer krijg je een kindsdeel?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages
Vind een onderneming:

Kan je kinderen onterven?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >