Wilt u wel erfgenaam zijn?

De beslissing om een erfenis wel of niet te aanvaarden

Als duidelijk is dat u erfgenaam bent dan is het verstandig eerst informatie in te winnen over de omvang en samenstelling van de nalatenschap. Als u weet wat u erft kunt u beter beslissen of u de erfenis wel wilt of juist niet. De wet geeft erfgenamen de tijd om goed na te denken wat ze willen doen met de erfenis.

Er zijn wel wat spelregels. Zolang u nog niet uw keuze heeft gemaakt mag u bepaalde dingen niet doen. Als u namelijk de auto gaat verkopen, de sieraden al verdeeld of een schuld gaat aflossen dan gedraagt u zich als een erfgenaam en dat wordt gezien als een aanvaarding van de erfenis. Echt noodzakelijke zaken mag u wel tijdens deze periode doen, zoals de koelkast leeghalen of de woning ontruimen en de inboedel opslaan. De periode waarin u mag beslissen wat u met de erfenis wilt duurt drie maanden en heet “recht van beraad”.
Tijdens deze drie maanden mogen schuldeisers niet de erfgenamen lastig vallen of de vordering opeisen.

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Het wegnemen van een familiefoto-album wordt niet gezien als een daad van zuivere aanvaarding, dit geldt ook voor het meegeven van inboedel die geen waarde heeft aan de kringloopwinkel.

De Eerste Kamer ging in juni 2016 akkoord met het wetsvoorstel ‘bescherming erfgenamen tegen schulden’. Indien erfgenamen na zuivere aanvaarding van de nalatenschap een onverwachte schuld tegenkomen, kunnen zij binnen drie maanden naar de kantonrechter gaan met het verzoek de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Een onverwachte schuld is een schuld die een erfgenaam niet kende of behoorde te kennen op het moment van zuivere aanvaarding. Er is geen sprake van een onverwachte schuld als de schuld bekend was, maar de hoogte ervan niet. Van de erfgenaam wordt verwacht dat hij de administratie raadpleegt en onderzoek verricht. De erfgenaam moet ook navraag doen bij de schuldeiser over de hoogte van de schuld. Alleen als de schuldeiser foutieve informatie verstrekt, kan er sprake zijn van een onverwachte schuld. In de praktijk zal een schuld niet snel als onverwacht wordt betiteld.

Let op: Voor het aanvaarden van een erfenis hoeft u niet een speciale akte bij de Rechtbank op te laten maken. Vandaar dat, als u niets doet, en de tijd verstrijkt, verondersteld wordt dat u de erfenis zuiver heeft aanvaard.

Wat moet je doen als je geen erfgenaam wilt zijn?
Reportage door: Uitvaart
Meer reportages
Vind een onderneming:


Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >