Schulden na overlijden

Wat te doen ingeval van een negatieve nalatenschap

Als de overledene een schuld heeft gaat deze schuld na het overlijden op de erfgenamen over. Erfgenamen erven ieder een deel van de schuld. Als er drie erfgenamen zijn dan erft iedere erfgenaam een derde van de totale schuld. Daar staat tegenover dat erfgenamen ook het bezit van de overledene erven.

We spreken alleen van een negatieve nalatenschap als de schulden de bezittingen ruimschoots overtreffen.
Soms beseffen erfgenamen niet dat er een schuld bestaat. Zo kunnen er bijvoorbeeld nog belastingaanslagen volgen van voorgaande jaren. Ook kan het zijn dat er nog openstaande schulden staan op een creditcard. Het is raadzaam om goed in de administratie te kijken of er bepaalde periodieke afschrijvingen zijn geweest die op een schuld kunnen wijzen. Ook kunt u via de bank waar de overledene bankierde verzoeken om een uittreksel van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Het BKR registreert alle leningen, doorlopende kredieten en kredieten.

Twijfelt u als erfgenaam of de nalatenschap wel positief zal uitvallen neem dan het zekere voor het onzekere en aanvaard de nalatenschap niet zuiver, maar beneficiair.

Schuldeisers van de erfgenaam

Als de erfgenaam zelf een behoorlijke schuld heeft en de erfenis verwerpt kan de schuldeiser van de erfgenaam zich tegen de verwerping beroepen. Als de schuldeiser benadeeld wordt, doordat de erfgenaam nu nooit in staat zal zijn de schulden ooit te voldoen, kan dit beroep slagen.
Staat de erfgenaam onder curatele of onder bewind, dan moet de nalatenschap door de wettelijke vertegenwoordiger beneficiair worden aanvaard. Deze maatregel moet de onder curatele of bewind gestelde beschermen tegen het erven van schulden.

Bent u door een erfenis in de financiƫle problemen gekomen? Wacht dan niet te lang en onderneem actie. Zie schuldhulpverlening voor meer informatie.

Wat moet je doen als je geen erfgenaam wilt zijn?
Reportage door: Uitvaart
Meer reportages
Vind een onderneming:


Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >