Lening of doorlopend krediet na overlijden

Wat te doen als schulden overgeërfd worden?

Als de overledene een lening of doorlopend krediet heeft dan erven de gezamenlijke erfgenamen deze schulden. Het kan echter zijn dat de lening of het doorlopend krediet wordt afgelost na overlijden. U kunt in de voorwaarden of in de overeenkomst lezen of dit het geval is. Het overlijden moet altijd gemeld worden aan de kredietverstrekker. Als de lening niet wordt afgelost moeten de erfgenamen, zolang de lening niet is afgelost de aflossing en de rente doorbetalen.

Let op: De verstrekker van de lening of het krediet is na het overlijden schuldeiser. Een schuldeiser mag niet binnen drie maanden schulden terugvorderen. Schuldeisers moeten drie maanden wachten voordat ze de erfgenamen mogen lastig vallen, dat is wettelijk zo geregeld. Als de nalatenschap beneficiair is aanvaard of verworpen kunnen erfgenamen de schuldeiser de akte van verwerping of beneficiaire aanvaarding overleggen, zodat de schuldeiser op de hoogte is. De schuldeiser kan zich, in geval van beneficiaire verwerping wenden tot de rechtbank of, indien er een vereffenaar is, tot de vereffenaar.

Schuldeisers van de erfgenaam

Als de erfgenaam zelf een behoorlijke schuld heeft en de erfenis verwerpt kan de schuldeiser van de erfgenaam zich tegen de verwerping beroepen. Als de schuldeiser benadeeld wordt, doordat de erfgenaam nu nooit in staat zal zijn de schulden ooit te voldoen, kan dit beroep slagen.

Staat de erfgenaam onder curatele of onder bewind, dan moet de nalatenschap door de wettelijke vertegenwoordiger beneficiair worden aanvaard. Deze maatregel moet de onder curatele of bewind gestelde beschermen tegen het erven van schulden.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Wat moet je doen als je geen erfgenaam wilt zijn?
Reportage door: Uitvaart
Meer reportages
Vind een onderneming:


Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE