Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Lessen voor levenden

Ambo | 279 pagina's | Oktober 2000

Lessen voor levendenLessen voor levenden is een gids voor al degenen die bij stervensbegeleiding betrokken zijn. Jarenlang had Elisabeth Kübler-Ross de zorg voor zieken voor wie de artsen geen mogelijkheid tot herstel meer zagen. Samen met haar medewerkers voerde zij vele gesprekken met deze patiënten om te achterhalen hoe zij het beste konden worden geholpen. Velen gaven te kennen dat hun leven nog niet af was, dat ze nog zoveel zouden willen doen. De meesten praatten openhartig over de naderende laatste uren en waren dankbaar dat zij hun afweermechanismen konden loslaten. Bij sommigen bleek het zinvol om ook de partner of een familielid bij dat gesprek te betrekken. Pas op dat moment durfden de patiënten de dood eerlijk onder ogen te zien.Een aantal van deze gesprekken is in dit boek opgenomen. Het zijn met recht lessen voor levenden: ze maken ons deelgenoot van de angsten en hoopvolle verwachting van de stervenden. Ze laten ons zien hoe wij hen kunnen bijstaan. Bovendien zijn deze gesprekken een leerschool hoe wij de vrees voor het eigen levenseinde kunnen overwinnen.

ISBN 90 263 1673 9

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder