Wet op de lijkbezorging

De wet waarin alle ge- en verboden rond het begraven of cremeren van doden staan opgeschreven. De huidige Wet op de lijkbezorging dateert uit 1991 en is sindsdien op een aantal punten aangepast.