Wet op de lijkbezorging

De wet waarin alle ge- en verboden rond het begraven of cremeren van doden staan opgeschreven. De huidige Wet op de lijkbezorging dateert uit 1991 en is sindsdien op een aantal punten aangepast.

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn