wie betaald de erfbelasting?


21 maart 2011

Vraag nummer: 24765  (oude nummer: 16573)

Mijn broer is testamentair-executeur na het overlijden van een andere broer. De nalatenschap is in een testament vastgelegd: 5 erfegenamen (broers en zusters) met de toewijzing van de delen.
Kan de executeur in één keer de erfbelasting (30%) inhouden of moet elke erfgenaam die afzonderlijk betalen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In het testament wordt wel vaak de bevoegdheid gegeven om de erfbelasting af te dragen, dit in het verlengde van de wet, omdat volgens de wet de executeur gehouden is de schulden van de nalatenschap te voldoen. Uiteraard kan het testemtn ook geheel anders bepalen. Kortom, de inhoud van het testament/de benoeming is van belang bij het veststellen van de bevoegdheden.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >