Welke zorgverleners verlenen palliatieve zorg

Mantelzorgers, professionals, vrijwilligers

Een ongeneeslijk zieke patiënt krijgt zelden palliatieve zorg van één persoon. Meestal zijn er meerdere mensen bij de zorgverlening betrokken. Allereerst zijn de naasten te noemen (ook wel Mantelzorgers genoemd), maar ook tal van professionals kunnen palliatieve zorg verlenen.

Vaak begint het met de huisarts. Daarnaast bezoeken patiënten tijdens de palliatieve fase van hun ziekte regelmatig het ziekenhuis. Voor een afspraak bij de polikliniek bijvoorbeeld. Daar hebben ze te maken met een medisch specialist. Of een verpleegkundig specialist. Of met een diëtist of ergotherapeut. Ook zij verlenen palliatieve zorg.

Als de patiënt meer zorg nodig heeft, komt ook de thuiszorg erbij. Of een huishoudelijke hulp. Misschien gaan ook de kinderen of andere familieleden van de patiënt taken verrichten. De één zorgt bijvoorbeeld voor de was, een ander laat de hond uit. Zo groeit het aantal zorgverleners dat palliatieve zorg verleent aan één zieke.


In de terminale fase van de ziekte kunnen daar vrijwilligers palliatieve terminale zorg bijkomen vptz.nl. Dat zijn vrijwilligers die gespecialiseerd zijn in het ondersteunen van ongeneeslijk zieken en hun naasten. Zij zijn onder meer inzetbaar bij patiënten die thuis verblijven, maar in sommige steden of regio’s komen zij ook bij zieken die in een verzorgings- of verpleeghuis wonen.

Vind een onderneming:

Palliatievezorg.nl

Palliatievezorg.nl

De site voor ongeneeslijk zieken, hun familie en verzorgers.

Lees verder

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >