Voordelen van vroegtijdige palliatieve zorg

Betere kwaliteit van leven

Hoe eerder palliatieve zorg in het ziektetraject wordt ingezet, hoe groter de voordelen en dus hoe beter het is voor de zieke en zijn naasten. Daar is wereldwijd onder diverse groepen patiënten onderzoek naar gedaan. In de praktijk krijgen zieken vaak pas met deskundigen op gebied van palliatieve zorg te maken als zij nog maar enkele maanden te leven hebben. Dat zou veel vroeger mogen.

Want, in grote lijnen komt het erop neer, dat hoe eerder palliatieve zorg ingezet wordt:

  • hoe beter de ervaren kwaliteit van leven
  • hoe minder last van depressieve gedachten (over de situatie, over het afscheid nemen)
  • hoe beter men rekening houdt met de gegeven prognose
  • hoe minder men kiest voor een agressieve behandeling
  • hoe langer men leeft (dankzij de betere symptoomcontrole, in vergelijking met de zorg zónder palliatieve deskundigheid)
  • hoe minder vaak men in de laatste weken naar het ziekenhuis hoeft

In de praktijk kost het artsen in het ziekenhuis vaak nog veel moeite om vanuit een palliatieve zorgdeskundigheid naar hun patiënten te kijken. Zij verlenen, in het algemeen gezegd, ‘standaard zorg’, zonder inbreng van kennis over palliatieve zorg. Deze artsen zijn evenmin gewend om die deskundigheid vanzelfsprekend in te schakelen, bij voorbeeld door het consultatieteam palliatieve zorg bij de behandeling en begeleiding van een ongeneeslijk zieke te betrekken. In dergelijke teams zitten artsen en verpleegkundigen die in palliatieve zorg gespecialiseerd zijn.

Omdat de behandelend arts deze deskundigen er niet altijd bij betrekt, kunnen patiënten niet profiteren van de typische kenmerken van palliatieve zorg. Zoals een brede kijk op zowel de zieke als de klachten die hij heeft, de gerichtheid op kwaliteit van leven (in plaats van de lengte) of het betrekken van de naasten bij de zorg. Patiënten doen er dus verstandig aan om zelf aan te dringen op (of te zoeken naar) het betrekken van palliatieve deskundigen bij hun behandeling.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >