Koopwoning na overlijden

Eigendom, beheer, verkoop

De overledene was enig eigenaar van de koopwoning

De woning valt nu in zijn geheel in de nalatenschap. Dit betekent dat alle rechten en plichten overerven op de erfgenamen. De erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor (het tijdelijk) beheer van de woning. Vaak zal de woning in de verkoop gaan. Hieronder worden wat zaken die kunnen spelen bij een koopwoning opgesomd.

De overledene was mede-eigenaar van de koopwoning

De woning kan gedeeltelijk in de nalatenschap van de overledene vallen. Dit is afhankelijk van verschillende factoren en o.a. het testament. Met name bij gehuwden, samenwoners en geregistreerd partners komt het voor dat de achterblijvende partner in de woning wenst te blijven wonen. De hypotheeklasten zullen dan wel betaald moeten kunnen worden door de langstlevende. Er kunnen diverse fiscale, financiële en juridische zaken een rol spelen. Om die reden kan het verstandig zijn om in geval van een overlijden een specialist te raadplegen die op de hoogte is van alle factoren die een rol spelen. Hieronder worden wat zaken die kunnen spelen bij een koopwoning opgesomd.

Het tijdelijke beheer van de woning

Als de woning onbewoond is en (bijna) te koop staat zullen er verschillende zaken moeten worden afgesproken. De tuin moet onderhouden worden, de post moet geregeld worden en er moet misschien nog iets gerepareerd worden. Het is goed om met alle betrokkenen te bespreken wie deze taken op zich neemt.

Zoek of onderhoud contact met aanwezige buren om een oogje in het zeil te kunnen houden. Zorg dat zij u altijd kunnen bereiken in geval van onraad.

Licht de inboedel-en opstalverzekeraar in en stel hen op de hoogte van het overlijden. Kijk of vraag welke dekking tot welke datum er is na het overlijden. Soms zijn bepaalde zaken m.b.t. een woning die u in bezit heeft (dit is het geval want als erfgenaam heeft u de woning van de overledene gedeeltelijk in uw bezit) verzekerd onder uw eigen verzekering.

Een tijdelijk mobiel alarmsysteem kan een uitkomst zijn als u wenst dat de woning “bewaakt” wordt.

Het te koop aanbieden van de woning

Doorgaans zijn de gezamenlijke erfgenamen bevoegd om de woning te verkopen. Dit betekent dat de gezamenlijke erfgenamen samen overeenstemming moeten hebben over de verkoopprijs. De opdracht tot verkoop wordt door de erfgenamen of de executeur aan een makelaar gegeven.

De hypotheek en het overlijden

Zit er een hypotheek op de woning en is één van de eigenaren van de woning overleden, kunt u dan op 'Hypotheek na overlijden' lezen wat u moet doen met de hypotheek.

Let op: Als u de erfenis beneficiair heeft aanvaard lees dan ook alles over de beneficiaire aanvaarding.

Moet de WOZ waarde worden opgegeven voor de erfbelasting?
Reportage door: Uitvaart
Meer reportages
Te hoge WOZ-waarde kost erfgenamen duizenden euro’s
Reportage door:
Meer reportages
Vind een onderneming:Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >