Auto na overlijden

De auto als onderdeel van een erfenis

De auto van de overledene is onderdeel van de erfenis en dus erven de erfgenamen gezamenlijk de auto. De erfgenamen zijn verplicht om binnen vijf weken na het overlijden het kentekenbewijs over te schrijven op naam van één van de erfgenamen of een nieuwe eigenaar. Als u de partner van de overledene bent en de auto wilt houden moet u ook binnen 5 weken het kentekenbewijs op uw naam overschrijven.

De auto moet verzekerd blijven, dit is verplicht. Een autoverzekering vervalt bij verkoop of overschrijving op een andere eigenaar. U moet dan zelf de verzekeraar op de hoogte stellen.

Als u beneficiair aanvaardt of verwerpt, dan mag u de auto niet op uw naam zetten, dan blijft de auto namelijk op naam van de overledene staan tot de erfenis is vereffend.

Verkopen van de auto

Als de nabestaanden de auto willen verkopen, dan nog moet deze binnen vijf weken zijn overgeschreven op naam van één van de nabestaanden. Let op: Als u door omstandigheden de auto niet binnen deze termijn laat overschrijven heeft dat in principe geen gevolgen. Als de auto is verkocht kunt u de verzekering opzeggen. De motorrijtuigbelasting stopt zodra de auto overgaat op een nieuwe eigenaar.

Wat als u niet weet of de overledene kentekens op zijn naam had staan?

Als erfgenamen niet weten of de overledene een kenteken op zijn naam heeft staan kunnen zij dit natrekken in het kentekenregister van de RDW. (Rijksdienst voor het Wegverkeer). U heeft daarvoor een akte van erfrecht of een uitgebreid uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie nodig.

Let op: Als de erfgenamen een auto op naam van één van de erfgenamen overschrijven ben je feitelijk aan het verdelen. Als niemand de auto wilt hebben kan de auto beter te koop worden aangeboden. Als er geen executeur is dan moeten de erfgenamen samen de auto verkopen en het onderling eens zijn over de prijs.

Als erfgenamen Beneficiair aanvaarden moet men extra zorgvuldig te werk gaan. Er mag in dit geval niet met de auto worden gereden behalve als het rijden met de auto noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat het gekeurd moet worden.

De auto mag verkocht worden, zodat er met de opbrengst schulden kunnen worden betaald. De auto kan in dat geval beter niet op naam van een erfgenaam worden gezet.

Geërfde auto invoeren

Het kan ook voorkomen dat iemand een auto erft van een overledene die niet ingeschreven stond in Nederland. In dat geval is het belangrijk om rekening te houden met extra belastingen bij het invoeren van de auto.

Op de site van de ANWB vindt u meer informatie over belastingen bij het invoeren van een motorvoertuig

Vind een onderneming:


Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >