'Achter het lijk wordt niet gesproken!'

Auteur: Herman J. van Vliet

Douma | 2002

Een eeuw begrafenisvereniging 'de Laatste Eer' te Wierum, luidt de ondertitel. Het boekje is geschreven door Herman van Vliet, inwoner van het dorp Wierum. Aan de hand van het notulenboek van de begrafenisvereniging, die in 1907 is opgericht, en gesprekken met mensen uit het dorp, beschrijft Van Vliet de bijna honderdjarige geschiedenis van de vereniging en daarmee tevens de gebruiken en gewoonten, en de veranderingen daarin, van de Wierumers bij het begraven van hun doden. Het mooiste zijn de portretten van de mannen - de eerste vrouw deed pas in 1986 intrede in het bestuur - die actief zijn binnen de vereniging. Zoals van Romke Beintema, die tegen zijn zin bode werd en dit tot 1982 bleef. "Ik doe het wel, maar op mijn manier," had hij gezegd. Het dorp heeft het geweten. Zo kon het gebeuren dat hij tijdens een dienst in de Hervormde kerk, waar de organiste geen zicht had op wat er in de kerk gebeurde, tot ieders verbazing op zijn vingers floot. 'Organist Dirkje de Jong viel bijna van schrik van haar orgelbank en stopte acuut haar orgelspel.' Of Romke stond 'na het woord van de dominee voor de zaal, trok z’n rode zakdoek uit z'n broekzak, blies flink hard en met veel geproets een dikke fluim in het doekje en sprak: "Nou als er nog iemand het lijk wil zien, anders..."' Een andere keer vroeg hij na de ceremonie: "Wie wil het laatste blik op het lijk werpen?"
Het boekje staat vol met dergelijke anekdotes.

'Achter het lijk wordt niet gesproken' bevat veel zwart-wit foto's en is in een beperkte oplage van 300 stuks gedrukt. De prijs, inclusief verzendkosten, is € 20,-. Stort € 20,- op rekeningnummer 563815582 van de ABN-Amro in Baarn t.n.v. H.J. van Vliet onder vermelding van volledige adresgegevens en 'boekje De Laatste Eer'.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE