Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Juridische zaken

Artikelen

Begraven op eigen grond

Regelmatig had de eigenaar er over gesproken. Op díe plek van zijn landgoed wilde hij begraven worden. Maar iets geregeld was er niet. Dat bleek nadat een uitslaande brand hem fataal was geworden. ...

Lees dit artikel


Moslims en grafrechten in NL

Pauline Harmsen | De Begraafplaats | 2005

In de islamitische traditie is de eeuwige grafrust een belangrijke waarde. In Nederland worden graven ‘voor eeuwig’ juist bijna nooit meer uitgegeven. Gezien de verwachting dat steeds meer moslims in ons land begraven willen worden, is het van groot belang dat de huidige begraafpraktijk en de wensen van de moslimgemeenschap zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Goede voorlichting over de praktijk van begraven worden in een algemeen graf is daarbij essentieel. Maar ook de moslimgemeenschap zelf zal stappen moeten zetten. ...

Lees dit artikel


WLB: nabestaandenzorg centraal

Wim Cappers | Het Uitvaartwezen | 2008

De Tweede Kamer heeft inmiddels de nieuwe Wet op de lijkbezorging aanvaard. Hoewel de staatssecretaris de systematiek van de wet goed bewaakte, is zij daarin op één punt onvoldoende geslaagd. Volgens artikel 18 geschiedt de lijkbezorging volgens de wens of de vermoedelijke wens van de overledene. De nieuwe wet stelt vooral de nabestaandenzorg centraal. ...

Lees dit artikel


Spektorren en bromvliegen

Jasper Enklaar | Vakblad Uitvaart | 1998

Insecten als bewijsmateriaal in criminele zaken. Het kan iemand in de cel doen belanden - of juist er uit halen. Het zijn forensisch entomologen die dit ongebruikelijke juridische materiaal verzamelen en beoordelen. Enige tijd terug gaf prof. Jan Krikken in Utrecht een lezing over zijn vakgebied, waarover buiten een beperkte kring van biologen, politie- en justitiemedewerkers weinig bekend is....

Lees dit artikel


Een perfecte moord?

Mr. W.G.H.M. van der Putten | Uitvaart.nl | 2000

Het samenspel van een aantal wettelijke regels zorgt er voor dat iemand een moord kan plegen, zonder dat dit door justitie opgemerkt kan worden. ...

Lees dit artikel


Luchtvaartongevallen

Mr W.G.H.M. van der Putten | Uitvaart.nl | 2000

Bij luchtvaartongelukken en bij het bergen van slachtoffers is speciale wetgeving van toepassing. De Wet op de lijkbezorging bevat regels die het opsporen van de oorzaak van een dergelijk ongeval kan helpen. Onderzoek van stoffelijke resten van overledenen, sectie, kan soms uitsluitsel geven over de vraag hoe en waarom het ongeval plaats vond....

Lees dit artikel


Gebruik van menselijke resten

Mr W.G.H.M. van der Putten | Uitvaart.nl | 1999

Onlangs werd in kranten gemeld dat delen van ter beschikking van de wetenschap gestelde lichamen werden gebruikt voor justitieel onderzoek. Mogen menselijke resten wel voor dit soort onderzoek gebruikt worden? ...

Lees dit artikel


Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder