Foetusprotocol CMO


Rapporten


Foetusprotocol CMO

CMO is als actieve dienstverlener op het gebied van postmortale zorg steeds alert om haar dienstverlening en de daarbij behorende protocollen en procedures up to date te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Lees dit artikel