Rouwadvertenties

Een overlijden algemeen bekend maken


U kunt een bredere bekendheid geven aan het overlijden door een rouwadvertentie te plaatsen in de krant. Deze advertenties kunnen worden geplaatst in een regionale krant of in een landelijke krant. Een rouwadvertentie in een regionale krant is minder duur dan wanneer de advertentie in een groot dagblad wordt geplaatst. Het tarief voor de advertentie is mede afhankelijk van de afmeting van de advertentie. Meestal is de rouwadvertentie tevens een aankondiging voor het tijdstip en de locatie van de uitvaart. Maar het kan ook dat de uitvaart inmiddels al heeft plaatsgevonden, in dat kunt u de advertentie besluiten met: “De crematie/begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden". Een rouwadvertentie wordt ook wel rouwbericht of overlijdensadvertentie genoemd.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Alles is mogelijk

Een advertentie is niet altijd een uitnodiging

Keuze van krant is belangrijk

De tekst schrijven

Het komt steeds minder voor dat de uitvaartondernemer zijn voorbeeldenboek erbij neemt en nabestaanden voorbeeldzinnen laat zien als: ‘Heden overleed onverwacht/na een lang ziekbed (streep door wat niet van toepassing is). Of: ‘(Diep) bedroefd geven familie en vrienden kennis van...’ De tekst is steeds vaker van eigen makelij(persoonlijk). Dit wil niet zeggen dat u geen mooi bestaand citaat (uit een gedicht, lied of andere tekst) op de kaart zou mogen zetten.

De teksten in rouwadvertenties vertonen tegenwoordig een bonte verscheidenheid, variërend van al dan niet rijmende gedichten, tot het eenvoudige ‘Oma, bedankt voor alles’. Met de teksten kunnen nabestaanden iets vertellen over het leven van de overledene en over de omstandigheden waaronder het overlijden plaatsvond.

Soms gebruikt men de advertentie ook om het ziekenhuis of het verpleeghuis waar de stervende de laatste tijd heeft doorgebracht te bedanken. Net als bij het samenstellen van de uitvaartplechtigheid telt ook hier dat u de rouwadvertentie zo persoonlijk kunt maken als u zelf wilt.

U kunt voor de rouwadvertentie dezelfde tekst gebruiken als bij de rouwkaart. Het is wel verstandig om bij de advertentie in de krant geen volledig adres van de overledene of directe nabestaanden te vermelden. Dieven willen deze adresgegevens nog wel eens gebruiken om toe te slaan tijdens de uitvaart omdat ze weten dat er op dat moment niemand thuis zal zijn.

Om u op weg te helpen bij het maken van een rouwadvertentie hebben we een aantal stappen op een rij gezet:

Stap 1 Keuze voor een krant
Bepaal in welke krant u de advertentie wilt plaatsen. U kunt kiezen uit landelijke-, regionale- en lokale kranten, daarnaast is het in veel plaatsen ook mogelijk om te adverteren in de plaatselijke huis-aan-huiskrant. Informatie over het aanleveren van de advertentie en de kosten vindt u in de krant van uw keuze. Meestal staat er ook een telefoonnummer waar u naar kunt bellen voor meer informatie.

Stap 2 bepaal de stijl/lay-out
Bepaal hoe u wilt dat de advertentie er uit komt te zien. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit een standaard stijl, maar er zijn ook mogelijkheden daarvan af te wijken. Voor inspiratie en voorbeelden zou u rouwadvertenties in een paar oude kranten kunnen bekijken. U kunt er ook voor kiezen om een afbeelding te plaatsen in de advertentie. Het komt regelmatig voor dat mensen een foto van de overledene plaatsen in de advertentie. Deze kan boven of onder de tekst worden geplaatst, maar het is ook mogelijk om de foto te gebruiken als achtergrond waarover de tekst komt te staan.

Stap 3 tekst opstellen
Zoals eerder opgemerkt bent u helemaal vrij in de keuze van de tekst en de plaats waar u deze laat terug komen in de advertentie. De meest gebruikte opzet bestaat uit een aantal onderdelen:


  • Gedicht of korte spreuk, deze staat bovenaan in de advertentie
  • Aanhef, meestal wordt een korte zin gebruikt zoals dit voorbeeld: ‘Na een lang ziekbed is overleden,’
  • Naam overledene, u kunt ervoor kiezen om alleen de voornaam en achternaam te plaatsen, maar het is ook mogelijk om eerst de officiële naam (doopnamen, initialen) te vermelden en daaronder de roepnaam.
  • Geboortedatum en sterfdatum, meestal staat de geboortedatum aan de linkerkant en de datum van overlijden aan de rechterkant. U kunt er ook voor kiezen om de geboortestad en de stad waar uw dierbare is overleden te noemen in de advertentie. In veel advertenties wordt ook nog de leeftijd erbij gezet: ‘in de leeftijd van 100 jaar’.
  • Ondertekening, hier komen de namen te staan van de nabestaanden. Het gaat hier meestal om directe familieleden zoals de partner, kinderen, kleinkinderen. U kunt als opsteller van de advertentie zelf bepalen welke namen u wilt noemen. Meestal staat de woonplaats van de nabestaanden voor of boven hun naam.
  • Correspondentieadres, hier kunt u een adres opgeven waar mensen een kaart heen kunnen sturen. Bedenk wel of u uw eigen adres wilt gebruiken of dat u er voor kiest om de post te laten bezorgen bij een ander. Dieven willen rouwadvertenties nog wel eens gebruiken om een inbraak te ‘plannen’. Wanneer uw eigen adres er onder staat weten ze dat er tijdens de uitvaart zeer waarschijnlijk niemand aanwezig is, ook de buren zullen waarschijnlijk aanwezig zijn bij de uitvaart. U kunt eventueel met uw uitvaartverzorger overleggen welk ander adres u zou kunnen gebruiken.
  • Informatie over uitvaart en (eventueel rouwbezoek), datum, tijdstip en locatie van de uitvaart. Daarnaast kunt u er vermelden of en wanneer er gelegenheid is om afscheid te nemen van de overledene. In dit deel wordt vaak ook nog een opmerking gemaakt wanneer u specifieke wensen heeft voor een bepaalde kleur of soort bloemen: ‘Sjaak hield van rode rozen’. Indien u juist geen bloemen wenst kunt u dat hier ook vermelden zodat belangstellenden weten dat ze die niet mee moeten nemen. Wanneer er na de dienst een collecte wordt gehouden kunt u dat ook het beste hier vermelden, noem in dat geval waar de opbrengst naartoe gaat.


Stap 4 tekst controleren
Het opstellen van een rouwadvertentie zal meestal plaatsvinden in emotioneel zware tijden. Een vergissing is dan snel gemaakt, daarom is het verstandig de advertentie nog eens heel goed te controleren. Bekijk of u niet per ongeluk iemand bent vergeten te vermelden bij de ondertekening etc. Laat uw tekst ook door een ander controleren ook uw uitvaartondernemer kan u hiermee van dienst zijn.

Stap 5 plaatsen in de krant
Er zijn verschillende mogelijkheden om de advertentie te plaatsen in de krant. Wanneer u uw uitvaartondernemer er zorg voor laat dragen hoeft u zich hier niet meer druk over te maken. Als u de advertentie zelf in de krant wilt plaatsen dan kunt u het beste contact opnemen met de krant van uw keuze. In de krant staat meestal een e-mailadres en een telefoonnummer waar u informatie kunt opvragen over de aanlevervoorwaarden.

Collega’s en vrienden

Het is heel normaal dat collega’s, vrienden en familie een advertentie zetten. De advertentie is allang niet meer uitsluitend een middel waarmee de familie de buitenwereld op de hoogte brengt, maar ook een middel dat de buitenwereld gebruikt om de familie te condoleren.

Ook het bedrijf waar de overledene gewerkt heeft, plaatst vaak een rouwadvertentie. Het is belangrijk dat zo'n advertentie geen reclamezuil voor het bedrijf wordt. De bedrijfsnaam mag vermeld worden maar een logo is eigenlijk niet gepast.

Welke namen komen in de advertentie?

Als opsteller van de rouwadvertentie kunt u zelf bepalen welke namen u wilt noemen bij de ondertekening. Doorgaans zijn dat de directe nabestaanden van de overledene, zoals de partner, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ouders, opa en oma. Maar u kunt daar natuurlijk ook de naam van een vriend of vriendin van de overledene aan toevoegen. Het gaat om uw gevoel, als u iemand wilt noemen dan is dat altijd goed.

Wanneer u de naam van een eerder overleden familielid wilt noemen kan dat ook. Voor de naam van deze persoon staat meestal een kruisje. Mensen met huisdieren noemen de naam van hun dier ook vaak in de ondertekening. Om duidelijk te maken dat het om een huisdier gaat wordt meestal een honden- of kattenpoot geplaatst achter de naam.

Een advertentie in plaats van kaarten

In de praktijk komt het er vaak op neer dat de tekst in de rouwadvertentie ook wordt afgedrukt op de rouwkaart. Deze kaart wordt verstuurd aan familieleden, vrienden, kennissen en relaties van de overledene. Soms staat boven een advertentie: ‘In plaats van kaarten’. In dat geval wordt duidelijk gemaakt dat er geen kaarten worden verstuurd. U loopt dan wel het risico dat u niet iedereen bereikt. Voordeel van het achterwege laten van kaarten, is dat u in de paar dagen voorafgaand aan de uitvaart tijd uitspaart. Het schrijven (en vaak achterhalen van postcodes en precieze adressen) is een tijdrovende klus. Is het overlijden onverwacht dan kan het achterhalen van de juiste adressen een vervelende klus zijn. Hebt u het overlijden zien aankomen, dan hebt u de adressen wellicht al opgezocht.

Geen rouwkaart ontvangen?

Als mensen een rouwadvertentie lezen is het niet altijd direct duidelijk of deze advertentie ook gezien mag worden als een uitnodiging om de plechtigheid bij te wonen. Om er zeker van te zijn dat de lezer weet dat hij of zij welkom is op de uitvaart kunt u dit melden in een zin onderaan de advertentie. Een voorbeeld:

Mocht u geen rouwkaart van ons hebben ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Hoe te plaatsen in een krant?

U kunt uw uitvaartondernemer vragen om u te helpen bij het opstellen en plaatsen van de rouwadvertentie. De uitvaartondernemer weet vanuit zijn ervaring precies hoe dit werkt en kan u ook vertellen wat de kosten zijn. Maar u kunt ook zelf een advertentie opstellen en zelfstandig contact opnemen met de krant waarin u de advertentie wilt plaatsen.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >