Opvolging rechthebbende van een graf


21 maart 2017

Vraag nummer: 50158

Reactie: wanneer de rechthebbende komt te overlijden wie wordt dan de nieuwe rechthebbende als niemand van de familie zich als rechthebbende meldt?wanneer blijkt dat een overleden rechthebbende bij leven een beslissing heeft genomen wie er in een graf wordt begraven als de andere persoon ( niet zijnde familie)moet de wens van de van de overleden rechthebbende dan alsnog gerespecteerd worden?

Antwoord:

Beste Danielle, het is het meest verstandig om, als er daadwerkelijk iets over is vastgelegd, kontakt op te nemen met de beheerder van de begraafplaats. Die zal hier zeker een antwoord op hebben en normaal gesproken ook aan een dergelijke wens tegemoet willen komen. Dat houdt dan wel in dat de verschuldigde rechten ook moeten worden voldaan.


Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE