Begrafenispolis schoonvader


7 januari 2020

Vraag nummer: 59673

Goedemorgen,
Mijn schoonvader is enkele jaren geleden overleden. Hij had een naturapolis, waarvan de begrafenis is geregeld. Hij had voor zijn 4 kinderen een polis afgesloten, die nu nog op zijn naam staan. Toen wij de uitvaartverzekeraar benaderden met het verzoek de polissen op de namen van zijn 3 zoons en 1 dochter te zetten, kregen we de melding dat er voor hemzelf ook een polis in geld uit te keren bestaat. Daar waren wij niet van op de hoogte. Om deze te kunnen laten uitkeren moeten we polis + overlijdensverklarin sturen. De polis is niet in ons bezit. En er is nog een probleem. Mijn schoonvader was getrouwd (2e huwelijk) met een buitenlandse dame die al ruim voor zijn overlijden grotendeels in haar land van herkomst leefde en die zich na het ophalen van de as nooit meer heeft gemeld. We hebben geen gegevens van haar verblijfsplaats en weten ook niet of zij uberhaupt nog in leven is.
Zij is ook niet op de hoogte van de polis, aangezien zij alles wat met geld te maken had opeiste. Had zij dus geweten dat de polis bestond, dan was het geld al door haar opgeeist.
Kan zij nog aanspraak maken op deze polis/het geld?
Blijkbaar moeten wij eerst zorgen voor het afhandelen hiervan, alvorens de polissen van zijn kinderen op hun eigen naam gezet kunnen worden, klopt dat?
Alvast bedankt voor uw advies!
hartelijke groet,
Janne Mommers

Antwoord:

Beste vragensteller,

De vraag aan de verzekeraar of de polissen van de kinderen op hun eigen naam gezet kunnen worden wegens overlijden van de verzekeringsnemer kunt u los zien van de uitkering op de polis van uw schoonvader.
Als u de verzekeraar voorziet van de benodigde persoonlijke informatie per kind moet dat goed komen.
De verzekeraar kan u aangeven wat men daarvoor aan informatie wil hebben.

Wat betreft de uitkering op de polis van uw schoonvader is het belangrijk dat u beschikt over een bewijs van overlijden: dit kunt u in de gemeente van overlijden verkrijgen tegen de kosten die de gemeente daarvoor in rekening brengt.
Tevens zult u een kopie moeten overleggen van de gemaakte uitvaartkosten. De verzekeraar zal willen weten wie de kosten heeft betaald om te kunnen beoordelen of de uitkering terecht wordt geclaimd.
Dus u dient het nodige te kunnen aantonen voordat de verzekeraar kan besluiten of er alsnog wordt uitgekeerd.

Met vriendelijke groet, Evert de niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE