Polis alleen uitgekeerd aan begunstige?


1 juli 2016

Vraag nummer: 46633

Geachte heer Zwaanswijk,

Mijn man is op 16 maart jl overleden. Hij had een overlijdenskostenverzekering bij de Goudse. Echter kon dit bedrag niet na een machtiging van mij worden uitbetaald aan de uitvaartverzorger. Wat bleek dat mijn schoonvader de enige begunstige is. Daar heb ik contact mee gezocht en hij zou gaan regelen dat de polis uitgekeerd werd aan de uitvaartverzorger. Echter heeft hij dit (nog) niet gedaan). En is er tussen hem en mij geen contact meer. Nu heb ik de Goudse gebeld en zij zeggen dat als hij niet reageert op de tweede verzonden brief zij het geld vast houden tot dat hij of wel reageert of komt te overlijden. In het laatste geval zouden de kinderen de eerst volgende zijn die recht hebben op de polis, terwijl ik de eerste erfgename ben.
Kunt u mij uitleggen hoe dit zit?
En wat ik eventueel zou kunnen doen.


Met vriendelijke groeten,

Marjolein van der Werff- van der Woude

Antwoord:

Geachte mevrouw Van der Werff,

Ik ga er van uit dat dit de verzekering van een geldbedrag betreft, dus niet een natura uitvaartverzekering. De uitkering uit een levensverzekering is een zogeheten zelfstandig recht dat niet tot de nalatenschap behoort. De erfgenamen, in dit geval de weduwe, kunnen géén aanspraak maken op de uitkering. De in de polis genoemde begunstigde is de enige rechthebbende en mag de uitkering naar eigen inzicht besteden. Bij zijn eerder overlijden, gaat de uitkering naar de volgende in de polis genoemde begunstigde

Met vriendelijke groet,
Johan Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >