Verzekering op het leven


23 november 2018

Vraag nummer: 56759

Ik heb nog een polis in de spullen van mijn vader gevonden. Is deze over genomen daar een andere verzekering en zo ja welke

Antwoord:

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.