Uitvaartverzekering afsluiten voor iemand die een herseninfarct heeft gehad


10 oktober 2017

Vraag nummer: 52308

Geachte heer/mevrouw,

Mijn vader heeft in april dit jaar een herseninfarct gehad. Als gevolg daarvan heeft hij het 'Locked In syndroom' gekregen. Wij zijn erachter gekomen dat mijn vader geen uitvaartverzekering heeft. Ik heb begrepen dat het ook bijna onmogelijk is om alsnog zo'n verzekering af te sluiten gezien zijn ziektebeeld. Kunt u mij adviseren wat wij het beste kunnen doen of wat de mogelijkheden nog zijn?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Mariska Bouwman

Antwoord:

Bste Mariska, er zijn naar mijn weten zeer weinig uitvaartverzekeraars die geen gezondheidsvragen stellen. Ik zou je niet kunnen zeggen welke verzekeraars dit zijn, dat moet je aan je financieel adviseur vragen. Die moet dat weten.
Als er geen gezondheidsvragen worden gesteld is er altijd sprake van een zekere wachttijd. Dat betekent dat bij overlijden binnen deze wachttijd (ook wel Carenzjaren genoemd)er alleen de betaalde premies worden uitgekeerd. Pas bij overlijden na de wachttijd kan er volledige uitkering bij overlijden plaatsvinden.

Omdat je vader geen verzekering heeft kan het natuurlijk zo zijn dat hij andere maatregelen heeft getroffen zoals een spaarrekening of spaar deposito. Mogelijk is er ook een (al of niet aan een koopwoning gekoppelde) overlijdsrisiscoverzekering.

Als dat er allemaal niet is, dan raad ik jullie in ieder geval aan om samen de uitvaartwensen te inventariseren om aldus te kunen vaststellen wat de te verwachten kosten zijn, dan weet je in ieder geval waarover je praat qua financiele gevolgen.
Bij overlijden zal er iemand de opdrachtegever voor de uitvaartworden en die is dan ook verantwoordleijk voor de betaling van deze kosten.
Als niemand deze verantwoordelijkheid op zich neemt dan kan er sprake zijn van een uitvaart op kosten van de gemeente van overlijden waarbij de gemeente achteraf alsnog deze kosten kan verhalen op de naaste familie.

Het is dus zaak om dit met elkaar goed door te spreken en samen oplossingen te zoeken.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.