wie draait voor kosten op


7 augustus 2014

Vraag nummer: 39324

Mijn man heeft een en of rekening met zijn moeder bij de bank zojn broer is na 30 jaar in beeld hebben ze haar spaarrekening naar een andere rekening overgebracht en 58euro laten staan zat een bedrag bij voor crematie of begrafenis weten zeker dat het grld naar zijn broer is gegaan wat kunnen wij hier mee moet mijnan dan crematir of begrafenis brtslen is nog en of

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De opodrachtgever voor de uitvaart is altijd volledig aansprakelijk voor de kosten. Dat staat los van eventuele erfrechtelijke aspecten zoals door u genoemd. Omdat er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de volledige kosten, ongeacht het aantal erfgenamen. Uiteraard kunt u de kosten gelijkelijk verhalen op de overige erfgenamen, maar dat staat los van de aansprakelijkheid jegens de uitvaartonderneming.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE