restant deposito


18 juli 2012

Vraag nummer: 28680

mijn schoonmoeder had een hoge depositoverzekering en er is na haar crematie geld overgebleven.dat wordt niet terug gestort maar in een soort nw.deposito gestort.Maar dat willen haar twee zoons helemaal niet, want die zijn zelf goed verzekerd.is er geen mogelijkheid dat dit geld gewoon terug gestort wordt.

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Het is op zich correct dat het deposito voor het restant in stand blijft. Het is nu eenmaalgeen gewone bankrekening, ook al omdat een depositorekening voor uitvaartkosten, fiscaal anders wordt behandeld dan een gewone bankrekening. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk een bankrekening voor uitvaartkosten te openen (uitvaart-sparen). Ook daarvoor geldt dat het saldo uitsluitend aangewend mag worden om uitvaartkosten te financieren. Een van de argumenten is dat de depothouder weet dat het saldo eerst wordt uitgekeerd na overlijden van de verzekerde en er dus een zeker overlevingsrendement is dat tot uiting komt in de rentevergoeding over het saldo. Het restant saldo mag worden aangewend ter dekking van uitvaartkosten voor een willekeurige verzekerde. Dat hoeven dus niet perse haar twee zoons te zijn. Het stadnpunt is dus correct, maar wellicht kunt u vragen of afkoop van het depot mogelijk is. Er wordt in dat geval wel kosten in rekening gebracht en wellicht een "boete"rente.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE