Kosten aanvullende deposito storting


26 september 2016

Vraag nummer: 47496

Ik heb in 2014 een bedrag van 700.00 euro deposito gestort, voor de eventueele meer kosten van begraven. Nu twee jaar later vroeg ik om een nieuwe offerte en daar trekken ze 25.00 euro van de deposito-bedrag af voor
administratiekosten t.z.t.. Is dat gebruikelijk? Graag uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw Helders, een verzekeringsmaatschappij kan kosten in rekening brengen indien er een nieuwe overeenkomst wordt gesloten. Hierover moet wel helder in het Dienstverleningsdocument worden gecommuniceerd. Dit kunt u vinden op de website van de verzekeraar: dat is een verplichting volgens de AFM.

Indien hier sprake is van een depositofonds dat niet onder toezicht van de AFM valt dan moet u deze vraag rechtstreeks aan dat depositofonds voorleggen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE