bankrekening uitvaartsparen


26 juni 2013

Vraag nummer: 34945

Geachte Heer Zwaanswijk,
In uw antwoord op vraag 34442 geeft u aan dat er bankrekeningen zijn voor uitvaartsparen (met als voordeel dat deze onder het deposito garantiestelsel vallen). Ik kan echter geen enkele bank vinden die dit aanbiedt. Kunt u mij een naam van een bank geven?

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Helaas moet ik u daarop het antwoord schuldig blijven Het product bestaat, maar of banken het ook aanbieden??

Wellicht kunt u hierover informatie krijgen via de toezichthouder: De Nederlandsche Bank. Via de website www.dnb.nl kunt u onder het tabblad "contact" de gegevens vinden, waaronder openingstijden, telefoonnummer e.d.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE