Polisvoorwaarden afkoop


1 augustus 2017

Vraag nummer: 51514

Ze zeggen dat de polisvoorwaarden het niet toelaten om dit af te kopen.

Antwoord:

Beste Carla, wat je bedoelt met "ze" weet ik niet. Maar ik neem aan dat je een verzekering hebt die je wilt afkopen.
Dan is het verstandig om dit voor te leggen aan de verzekeraar en daarbij ook te informeren naar de voorwaarden die voor deze polis van kracht zijn.
Vervolgens zal duidelijk zijn of afkoop wel of niet kan en kan je de nodige actie ondernemen.
Mocht je het ergens niet mee eens zijn, dan moet je op de website van de verzekeraar ook de klachtenprocedure kunnen vinden. Daarin staat dan hoe te handelen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >