Polis afgesloten op 19-06-1950


14 februari 2019

Vraag nummer: 57312

Er is door mijn vader een overlijdensverzekering afgesloten.
Is het mogelijk dat deze uitbetaald wordt of moeten mijn kinderen wachten totdat ik ben overleden?

Antwoord:

Beste vragensteller, ik beschik niet over een database met verzekeringsgegevens, dit is een adviesrubriek. U moet zich rechtstreeks wenden tot de verzekeraar die op de polis vermeld staat. Via hun website kunt u met deze verzekeraar in contact komen.
Daar kan men u vertellen of deze verzekering in aanmerking komt voor afkoop.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >