verzekering


15 augustus 2012

Vraag nummer: 28826

Mijn vader is in 2001 overleden. Niemand wist of hij verzekerd was en hij heeft daarom een staatsbegravenis gehad. Later vond mijn oma papieren en bleek hij toch een uitvaartverzekering te hebben. Is er nog te achterhalen waar dit was en hoe kom ik daar achter? Eind dit jaar wordt het graf geruimd. Is het mogelijk om de kosten daarvoor te betalen met de destijds betaalde polis waar nooit gebruik van is gemaakt ?

Bij voorbaat dank,

Kim

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Of er een polis is geweest is in principe alleen te achterhalen als er iets van bewijs daarvoor is (zoals correspondentie of natuurlijk bij voorkeur de polis). Er moet immers kunnen worden vastgesteld of en waar die verzekering gesloten is. Het Verbond van Verzekeraars biedt een service om te trachten te achterhalen of er een polis is geweest. Let wel, daaraan kunnen geen rechten worden ontleend en of men er in slaagt een polis te traceren is afhankelijk van de vraag of de oude polis ooit in dat systeem is geregistreerd.

Zie voor meer informatie:

http://www.allesoververzekeren.nl/themas/verloren-levensverzekeringspolis/?searchterm=oude%20polis

Stel dat u de polis achterhaald, dan kunt u de verzekeringsmaatschappij verzoeken het verzekerde bedrag uit te keren, of de polis om te zetten op een andere verzekerde. Overigens is het ongebruikelijk dat de beheerder van een begraafplaats kosten in rekening brengt voor de reguliere ruiming van een graf. Dat is een verantwoordelijkheid van de beheerder en maakt van dat beheer onderdeel uit. In een enkel geval wordt wel eens kosten voor ruiming in rekening gebracht als het een bijvoorbeeld een kerkelijke graafbeheerder is en dit ten tijde van de vestiging van het grafrecht in de overeenkomst aldus was vastgelegd. Die kosten kunnen dan alleen op de rechthebbende van het graf worden verhaald.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >