Polis


8 februari 2014

Vraag nummer: 37307

Ik heb nog een oude verzekeringspolis die premievrij gemaakt is op 1 maart 1965 met een verzekerd bedrag van 45 gulden. De verzekering liep bij de Noord-Hollandse Levensverzekerings Mij. Wat wordt er met dit verzekerd bedrag gedaan?. Het polisnummer is 4028449 te name van verzekerde Henricus Oerlemans geboortedatum 10-11-1936. Oud 20 jaar, ingang verzekering 04-11-1957 voor de duur van dertig jaar. Agentnummer 6334. De polis is premievrijgemaakt op 01-maart-1965.

Antwoord:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Als op de verzekering nog geen beroep gedaan i in verband met overlijden van de verzekerde, dan zal die polis hoogstwaarschijnlijk nog van kracht zijn. Of dat zo is, kunt u alleen navragen bij de verzekeringsmaatschappij zelf. De Noord-Hollandse Levensverzekeringsmaatschappij bestaat niet meer. De rechtsopvolger is waarschijnlijk Nationale Nederlanden.
U kunt met hen contact opnemen via de website www.nn.nl

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn