Oude begrafenispolis


7 mei 2014

Vraag nummer: 38268

Ik ben op zoek naar een oude polis welke was ondergebracht bij Sterranceb.v. maar kan dit nergens weten de persoon die daar verzekerd was is inmiddels overleden kunt U mij verder helpen? bij voorbaat dank

Antwoord:

Sterranceb is een mij onbekende partij. Er is geen centrale registratie van afgesloten verzekeringen. Als u niet meer feitelijke informatie heeft, is het onmogelijk na te gaan waar de verzekering loopt.

U kunt als u erfgenaam van de overledene bent, eventueel gebruik maken van de mogelijkheid die het Verbond van Verzekeraars biedt om te proberen te achterhalen of er een verzekering op het leven van de verzekerde loopt. U moet daarvoor wel veel gegevens verstrekken. Zo moet u aantonen dat u erfgenaam of kin of partner bent van de overledene. Ik verwijs u daarvoor nar de website:
www.allesoververzekeren.nl/themas/verloren-levensverzekeringspolis

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE