onbekend waar en wat verzekerd


24 november 2014

Vraag nummer: 40699

Geachte heer, mevrouw,
Betreft mijn broer J.A.M. de Reus,geboren 23-02-1961 te Bergen en overleden 24-11-2014 te Hilversum.
Was woonachtig te Bussum, Papaverstraat 23 1402CV.
Kunt u nagaan of hij een begrafenisverzekering of anders in het verleden heeft afgesloten.

Met vriendelijke groet,

Bert de Reus

Antwoord:

Neen, dat kan niet via deze website.
U kunt proberen uw verzoek te richten aan het Verbond van Verzekeraars. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden bij de aangesloten leden navragen of er wellicht een verzekering is afgesloten. De spelregels hiervoor vindt u op de website:
https://www.vanatotzekerheid.nl/verloren-levensverzekeringspolis/


Update: Per 1 december 2015 is er een nieuwe site waar iedereen kan vastleggen of en waar men een uitvaartverzekering heeft: http://www.uitvaartverzekeringsregister.nl

Op de site kan iedereen vastleggen of men wel of geen uitvaartverzekering heeft. En zo ja, bij welke maatschappij. Vergelijk het met het donorregister. Ook als je vast laat leggen dat je geen verzekering hebt, biedt dat nabestaanden duidelijkheid.

Door te zoeken op het BSN nummer en geboortedatum van de overledene kunnen nabestaanden later eenvoudig opvragen of er voor hun dierbare overledene wellicht ooit een uitvaartpolis is afgesloten.
Zo wordt voorkomen dat iemand jarenlang heeft betaald voor zijn uitvaartverzekering maar dat de polis nooit wordt uitgekeerd omdat de nabestaanden er niet van op de hoogte waren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE